Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΣΕΙΣΜΌΣ -τεκτονικές πλάκες


7 ηπειροι


από την εκπαιδευτική σειρά προσχολικής ηλικάς make me genius, ένα βίντεο που προσομοιάζει τα στρώματα της Γης με ένα...αυγό - ενδείκνυται για αφόρμηση πειραματισμού στην τάξη) - 

Read more at: http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2013/01/5-online.html

Copyright © Tania Manesi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου